Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > 2015
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 150)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usoz 162/2015-4Uvodno navedenim rješenjem ovog Suda obustavljen je postupak u povodu  zahtjeva podnositelja za ocjenu zakonitosti odredbe članka 9a. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 26/00., 1/05., 20/10. i Službeni glasnik Općine Bibinje, broj 6/12. i 5/13.). Protiv ovog rješ... 23.12.2015
Usž-2291/15-2Visoki upravni sud Republike Hrvatske ... u upravnom sporu tužitelja Z. M. iz Č., i I. Š. iz Č., koje zastupa opunomoćenik M. T., odvjetnik iz S. B., protiv tuženika Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Z., radi određivanje vanjske granice inundacijskog pojasa, odlučujući o žalbi tužitelja... 17.12.2015
Usoz-74/15-13Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske (»Glasnik Grada Makarske«, 18/14.), koji je zaprimljen pod brojem: Usoz-74/15 i zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada... 16.12.2015
Usž-1975/15-2Presudom Upravnog suda u Z. protiv koje je podnijeta žalba odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-932-07/13-07/113, urbroj: 541-03-04-01/1-13-2 od 20. studenog 2013. godine kojim je odbijena žalba izjavljena na rješenje prvostupanjskog tijela klasa: UP/I-932-07/12-0... 10.12.2015
Usž-1969/15-2Visoki upravni sud Republike Hrvatske ... u upravnom sporu tužitelja R. R. iz Z., kojeg zastupa opunomoćenik G. D., odvjetnik u Z., protiv tuženika Sveučilišta u Z., Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Z., radi imenovanja povjerenstva, odlučujući o žalbi protiv rješenja Upravnog suda u Z.,  poslov... 10.12.2015
UsII-8/12-10Osporenom Odlukom tuženika usvojen je prigovor pretplatnice Ljiljane Pleteš, zainteresirane osobe u ovom upravnom sporu, na račun za mjesec kolovoz 2011. godine, za pretplatnički broj: 051/224-666 izdan od dioničkog društva Hrvatski Telekom d.d., Savska cesta 32, Zagreb, (točka 1. Odluke). Nalaže se... 8.12.2015
Usž-1888/15-2Citiranom presudom Upravnog suda u Z. od 27. svibnja 2015. godine odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, klasa: UP/II-363-03/14-13/347, urbroj: 531-05-2-2-2-14-2 od 8. prosinca 2014. godine, temeljem odredbe č... 2.12.2015
Usž-2069/15-2Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje u izreci navedenih rješenja tuženika, a kojim se tužiteljima odjavljuje prebivalište s adrese ... (točka 1. izreke), te se, u odnosu na N. M i N. M., određuje da s danom dostave rješenja prestaju važ... 2.12.2015
UsII-51/13-14Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića, predsjednika vijeća, Sanje Štefan i Blanše Turić, članica vijeća, te Biserke Cerovski, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, kojeg zas... 28.11.2015
Usoz-58/14-5Ministarstvo uprave na temelju članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti članaka 2., 7., 8., 9. i 10. članka 11. osim točke 3. stavka 1., te član... 27.11.2015
UsII-56/14-9Osporenom odlukom je točkom I. izreke rješenja djelomično usvojen zahtjev tužitelja i naloženo Hrvatskom Telekomu d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, sklapanje dopune ugovora o međusobnom povezivanju kojim će se Hrvatski Telekom d.d. obvezati na plaćanje naknade za uslugu kolokacije opreme z... 26.11.2015
Usž-1811/15-2Odbija se žalba odvjetnika I. T. iz Đ. i potvrđuje rješenje Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 4 UsI-1203/15-8 od 24. rujna 2015.   25.11.2015
UsII-81/13-10Osporenom odlukom tuženika točkom I. određen je tužitelj trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Savka cesta 32 operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu veleprodajnog širokog pojasnog pristupa. Radi toga je točkom II. izreke osporenog rješenja tužitelju određen niz obveza i to: obv... 19.11.2015
IUS 16-11/2015-14Nema uvjeta za donošenje dopunskog rješenja kojim bi se odlučilo o preostalom nasljednom dijelu ovlaštenika naknade, ako je iz obrazloženja rješenja kojim je stekao pravo na naknadu za oduzetu imovinu u određenom dijelu, vidljivo da je raspravljena i činjenica kako svi sunasljednici nisu podnijeli z... 16.11.2015
IUS 13-11/2015-13Od donošenja prvostupanjskog poreznog rješenja do donošenja rješenja po žalbi relativna zastara ne teče, već samo apsolutna. 13.11.2015
Usž-1991/15-2Presudom Upravnog suda u S., poslovni broj: UsI-1014/2013-7 od 9. travnja 2015., odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, broj: 511-12-19-UP/I-505/13 od 27. ožujka 2013. Navedenim rješe... 12.11.2015
Usž-2022/15-2 Prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje tuženika klasa: 141-02/13-02, urbroj: 341-99-05/3-13-003279 od 6. svibnja 2013. i predmet vraćen tuženiku na ponovni postupak, uz nalog da u roku od 30 dana donese novo rješenje (točka I. i II.). Također je odbijen tužbeni zahtjev u dijelu kojim tužitel... 11.11.2015
Usž-1132/15-2Visoki upravni sud Republike Hrvatske ... u upravnom sporu tužitelja S. A. Z., Z., kojeg zastupa opunomoćenik N. Š. odvjetnik iz Zajedničkog odvjetničkog ureda N. Š. & S. P., J. N., Z., protiv tuženika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske, Z., radi izdavanja rješenja ... 5.11.2015
Usž-1871/15-2Protiv presude Upravnog suda u Z. tužitelj je podnio žalbu jer je prvostupanjski sud na pravilno utvrđeno činjenično stanje pogrešno primijenio materijalno pravo. Navodi da je neovlašteno posjedovao rezani duhan i da je zatečen od službenika PP V. koji su nakon toga protiv njega podnijeli kaznenu ... 5.11.2015
Usž-1543/15-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja izjavljena protiv odluke tuženika od 18. veljače 2015. kojim je utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti za obnovu stambene zgrade na adresi R. jer u vrijeme katastrofe proglašene na području Vukovarsko-srijemske županije koje je pogođeno poplavom ... 4.11.2015
UsII-46/14-8Osporenom odlukom u točki 1. izreke se određuju izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na način pobliže opisan u navedenoj točki izreke. Nadalje se u točki 2. izreke tužitelj obvezuje da iz Standardne ponude za uslugu izdvojenog prist... 28.10.2015
UsII-80/13-12Osporenom odlukom tuženika trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Savska cesta 32 određuje se operatorom sa značajnom tržišnom snagom na tržištu veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni i potpuni pristup izdvojenoj lokalnoj petlji) na fiksnoj lokaciji... 28.10.2015
Usoz-76/15-7Podnositeljica je ovom Sudu 2. ožujka 2015. podnijela zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 7. stavka 2. i stavka 3. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko--kninske županije« 9/13., 15/13. i »Službeni glasnik Općine Tisno« 1/14. - u daljnjem tekstu: Odluka) smatrajući ... 28.10.2015
UsII-26/14-7Osporenim rješenjem točkom I. izreke utvrđuje se da H1 Telekom d.d. ima pravo na naknadu: 28.10.2015
Usž-1228/15-2Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika od 15. rujna 2014. kojim su odbijene žalbe tužitelja i D. Z. iz C. izjavljene protiv dopunskog rješenja Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Pododsjeka za imovinsko-pravne poslove i... 28.10.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 6 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2015(150)
> Siječanj(10) > Veljača(14) > Ožujak(6) > Travanj(14) > Svibanj(15) > Lipanj(20) > Srpanj(15) > Kolovoz(2) > Rujan(14) > Listopad(20) > Studeni(12) > Prosinac(8)

Vrsta odluke

Pravno shvaćanje(7)
Presuda(123)
Presuda i rješenje(2)
Rješenje(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite