Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > 2007
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 27)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Us-5276/2007-8Osporenim zaključkom utvrđuje se da je P. d.d. K., Opatička 3., postupila sukladno točki 3. rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-041-02/07-01/03, ur. broj: 326-321/07-33 od 16. ožujka 2007. godine, na način da je provela i okončala ponovljeni drugi krug upisa i uplat... 19.12.2007
Us-3827/2004-4           Osporenim rješenjem tuženog tijela odbija se žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija-Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z. VI-nekretnine, klasa: UP/I-410-20/03-01/536, ur. broj: 513-07-01/06-03-09, od 15. prosinca 2003., kojim je kao neosnovan od... 13.12.2007
Us-2129/2004-4           Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela općine S., klasa: UP/I-363-06/04-01/1, ur. broj: 2198/19-04-1 od 14. siječnja 2004., kojim se tužiteljici utvrđuje obveza plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od ... 30.11.2007
UpSRH Us 8979/2004-6"Osporenim rješenjem odbijena je žalba „T.“ d.d. iz M. B. izjavljena protiv rješenja Financijske policije, Postaje za k.-z.ž., klasa: …, ur. broj: … od 19. srpnja 1999. a kojim rješenjem je žalitelju ... 22.11.2007
Us-7988/2004-7Osporenim rješenjem tuženog utvrđeno je da je za V. G. iz Z., i mit J. G., na istoj adresi, dana 6. svibnja 2004. nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva J. F. d.d., Z., te je određena objava rješenja u „Narodnim novinama". 15.11.2007
Us-9894/2004-15 Osporenim rješenjem tuženog odbijen je prijedlog V. G. iz Z., i mit. J. G., na istoj adresi, za obnovu postupka u predmetu utvrđivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva J. F. d.d., Z., okončanog rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/04-... 15.11.2007
Us-3628/2004-4 Osporenim rješenjem odbija se prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja o ocjeni, klasa: UP/I-080-01/04-01/25, ur.broj: 530-01-04-1 od 2. veljače 2004. godine, kojim je tužitelj za razdoblje od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2003. godine ocijenjen ocjenom „uspješan“. 19.9.2007
UpSRH Us 7771/2006-4Broj: Us-7771/2006-4 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E! P R E S U D A Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Silve Rulic Hren kao predsj ... 6.9.2007
Us-7355/2003-9 Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv djelomičnog rješenja Gradskog ureda za imovinskopravne poslove, Odjela za upravno pravne poslove klasa: UP/I-942-01/97-09/242, ur.br.: 251-18-02/701-00-26 od 19. svibnja 2000. godine kojim je odbijen zahtjev tužite... 5.9.2007
Us-533/2006-7Osporenim rješenjem utvrđeno je da je Sporazum pod nazivom »Dogovor radi osiguranja uvjeta za unapređenje prodaje tiska, duhanskih proizvoda i robe široke potrošnje koja se uobičajeno prodaje na kioscima«, sklopljen 18. travnja 2000. godine između poduzetnika Tisak d.d. u stečaju (sada: Tisak d.d.) ... 19.7.2007
Us-5174/2003-4 Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Policijske uprave zagrebačke, Policijske postaje S., broj: 511-19-35/9-UP/I-894/02 od 9.listopada 2002. godine, kojim je tužitelju oduzeta putna isprava broj: 08360615. 21.6.2007
Us-1136/2003-8Broj: Us-1136/2003-8 Upravni sud Republike Hrvatske, u upravnom sporu tužitelja P.I. d.o.o. iz P., protiv rješenja tuženog Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak, Odjela za drugostupanjski 13.6.2007
Us-10917/2003-4Tužba se odbija. Osporenim rješenjem tuženog tijela odbija se žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, Područnog ureda R., klasa: UP/I-471-02/03-01/112, ur. broj: 513-07-08/03-1, od 12. svibnja 2003., kojim se tužitelju utvrđuje ... 30.5.2007
Us-8429/2003-4 Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, Područnog ureda Z., Odjela za nadzor, klasa: UP/I-471-02/02-01/138, ur. broj: 513-07-01-02-2, od 12. ožujka 2002., kojim se tužitelju ut... 16.5.2007
UpSRH Us 321/2003-6"Prema odredbi članka 14. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01), koji Zakon je bio na snazi u vrijeme donošenja osporenog rješenja, u cilju po ... 10.5.2007
UpSRH Us 8272/2003-4"Ocjenjujući zakonitost pobijanog rješenja Sud smatra da istim nije povrijeđen zakon tužitelju na štetu. Naime, osnovano je postupilo tuženo tijelo kada je odbilo žalbu tužitelja uz dato obrazloženje. ... 25.4.2007
Us-1485/2007-4Osporenim rješenjem naloženo je drugotužitelju Nadzornom odboru društva E. d.d. iz Z. da odmah razriješi prvotužitelja R. P. iz Z. dužnosti člana uprave, te da podnese zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za obavljanje funkcije člana uprave, a najkasnije u roku od 3 dana od dana primitka ovog rj... 25.4.2007
UpSRH Us 9815/2003-5"Prema odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01 - u daljnjem ... 18.4.2007
UpSRH Us 2959/2003-4"Prema odredbi članka 209. stavka 1. Carinskog zakona (NN 78/99 i 94/99) iznimno od odredbi članka 205. i 207. stavka 1. podtočke a) ovoga Zakona, carinski dug za određenu robu neće nastati ako osoba ... 15.3.2007
UpSRH Us 1265/2003-4Broj: Us-1265/2003-4 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E! P R E S U D A Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja Biserke Horvat Manestar, ... 22.2.2007
UpSRH Us 9761/2007-9Broj: Us-9761/2007-9 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E! R J E Š E N J E Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Lidije Rostaš Beroš kao predsjed ... 21.2.2007
UpSRH ZPa 30/2005-2"Prema odredbi članka 66. Zakona o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92 i 77/92) o zahtjevu za zaštitu ustavom zajamčenog prava i slobode čovjekova i građanina, ako je takva sloboda ili pravo povrijeđen ... 14.2.2007
Us-3879/2004-8 Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, Područnog ureda G., klasa: UP/I-471-02/03-01/32, ur. broj: 513-07-09/03-1 od 16. srpnja 2003., kojim su tužitelju za 2002. godinu utvrđe... 31.1.2007
Us-4314/2003-8Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja S.-d. ž., Ureda za imovinsko-pravne poslove, klasa:UP/I-942-04/97-01/2255, ur. broj:2181-08-00-1/BS/SB od 23. listopada 2000., kojim je odbijen zahtjev tužiteljice za utvrđivanje naknade (povrat) za oduzetu i... 18.1.2007
Us-13878/2006-4Osporenim rješenjem pod točkom I. raspušta se Gradsko vijeće Grada Oroslavja, a vijećnicima Gradskog vijeća prestaje mandat, točkom II. određeno je da će Vlada Republike Hrvatske imenovati posebnim rješenjem povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Oroslavju, točkom III. određeno je da povjereni... 17.1.2007
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2007(27)
> Siječanj(5) > Veljača(3) > Ožujak(1) > Travanj(3) > Svibanj(3) > Lipanj(2) > Srpanj(1) > Rujan(3) > Studeni(4) > Prosinac(2)

Vrsta odluke

Presuda(23)
Rješenje(4)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite