Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > 2006
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 32)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UpSRH Us 7962/2003-6"Prema podacima spisa predmeta, tužiteljima je, kao roditeljima zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, rješenjem nadležnog tijela MORH-a od 16. studeni 1995. priznato pravo na naknadu u visini o ... 21.12.2006
Us-6291/2002-5Osporenim rješenjem tuženog tijela, povodom žalbe A. V. C. iz M. L. poništeno je rješenje Ureda državne uprave u P.-g. ž., Ureda za turizam, Ispostave M. L., klasa: UP/I-335-03/01-01/434, ur. broj: 2170-06/5-01-5-SMJ od 17. listopada 2001. godine kojim je utvrđeno da prostor i oprema ugostiteljskog ... 14.12.2006
Us-7248/2002-4Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja S.-d. ž., Grada S., Upravnog odjela općih komunalnih poslova, klasa: UP/I-361-01/01-01/84, ur.broj: 2181/01-01/01-2 od 12. rujna 2001., kojim je tužiteljici određeno plaćanje komunalnog doprinosa radi izgradnje stambeno-pan... 30.11.2006
UpSRH Us 9356/2002-7"Iz podataka spisa predmeta dostavljenih Sudu uz odgovor na tužbu, proizlazi da je tuženo tijelo pravilno postupilo kada je osporenim rješenjem poništilo zaključak prvostupanjskog tijela navodeći razl ... 9.11.2006
UpSRH Us 5832/2002-4"Iz sadržaja spisa predmeta proizlazi da je na prvostupanjsko rješenje od 15. studenog 2001., u ime tužitelja žalbu podnio punomoćnik B. Č., odvjetnik iz S. Iz obrazloženja osporenog rješenja proizlaz ... 9.11.2006
Us-4832/2003-6Osporenim je rješenjem utvrđeno da je poduzetnik P. Z. Auto d.o.o. zlouporabio monopolistički položaj na mjerodavnom tržištu ovlaštenih distributera osobnim vozilima marke Volkswagen na području Republike Hrvatske. U točki 2. izreke rješenja naloženo je poduzetniku, ovdje tužitelju, nastavak poslovn... 9.11.2006
Us-555/2003-4Osporenim je rješenjem utvrđena ništavom odredba članka 14. stavka 2. Uvozničkog ugovora pod nazivom »Cijene« koja glasi: »uvoznik će svoje cijene za daljnju prodaju kao i prodajne cijene trgovaca utvrđivati sporazumno s isporučiteljem. Ovo ne vrijedi, ukoliko je protivno zakonskim propisima i uredb... 9.11.2006
Us-556/2003-4Osporenim je rješenjem utvrđena ništavom odredba članka 14. stavka 2. Uvozničkog ugovora pod nazivom »Cijene«, koja glasi: »Uvoznik će svoje cijene za daljnju prodaju kao i prodajne cijene trgovaca utvrđivati sporazumno s isporučiteljem. Ovo ne vrijedi, ukoliko je protivno zakonskim propisima i ured... 9.11.2006
Us-5438/2003-7Osporenim rješenjem prema točki I. u ugovoru pod nazivom Sporazum o distribuciji proizvoda, sklopljenim 6. lipnja 2002. između tužitelja i poduzetnika INFAI-NMR GmbH, utvrđuju se ništavim odredbe: a) odredba članka 2. stavka 2. u cijelosti i b) odredba članka 5. stavka 1. u dijelu koji glasi: »INFAI... 26.10.2006
Us-9602/2002-5Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada R., Odjela gradske uprave za komunalni sustav, klasa: UPI-360-01/02-01/63, ur.broj: 2170/01-02-01-02-2 od 5. travnja 2002., kojim je tužitelju utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 29.... 19.10.2006
Us-9943/2006-6Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda B., Ispostave B., klasa: UP/I-415-02/2004-01/744, ur. broj: 513-07-07-01/2004-01, od 5. studenog 2004., o ovrsi pljenidbom novčanih sred... 14.10.2006
Us-10008/2002-5  Tužitelj u tužbi u bitnome navodi da je kao predmet svog zahtijeva označio nekretninu koja se u naravi nalazi ispred njegove obiteljske kuće u K., a na kojoj se nalazi zgrada Poljoprivredne zadruge K.. Nadalje, ističe da su on i njegovi prednici bili u nesmetanom posjedu predmetne nekretnine s... 12.10.2006
Us-533/2005-7Broj: Us-533/2005-7 Upravni sud Republike Hrvatske u upravnom sporu tužitelja I.B. iz D., kojeg zastupa punomoćnik D.O., odvjetnik iz Odvjetničkog društva KO iz D., protiv rješenja tuženog Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i gra 10.10.2006
Us-976/2002-7Osporenim rješenjem tuženog tijela, odbijen je zahtjev poduzet­nika Pipo VS d.o.o. iz Čakovca, sada Perutnina Ptuj, Pipo d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, za utvrđivanje narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja od strane poduzetnika Koka d.d., Koka d.o.o. i Vindija d.d., kao na zakonu neosnovan, te... 14.9.2006
UpSRH Us 7357/2006-4"Odredbom članka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03) propisano je omogućavanje i osiguravanje ostvarivanja prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osob ... 23.8.2006
Us-6285/2002-6 Osporenim rješenjem, povodom žalbe Državnog pravobraniteljstva S.-d. ž., poništeno je djelomično rješenje S.-d. ž., Ureda za imovinsko-pravne poslove S., Ispostava K., klasa: UP/I-942-04/97-01/12, ur.broj: 2181-08/3-99-21 od 20.svibnja 1999. godine, kojim je tužitelju dana u vlasništvo stambeno... 29.6.2006
Us-4561/2002-6Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv građevne dozvole Gradskog ureda za prostorno uređenje, stambene i komunalne poslove i promet Grada Zagreba, Odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, klasa: UP/I-361-03/01-01/9, ur. broj: 251-05-3... 8.6.2006
UpSRH Us 2434/2005-9"Odredbom članka 9. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 117/01) propisano je da naručitelj bira način nabave. U stavku 2. propisano je da način nabave robe i usluge te ustupanje r ... 1.6.2006
UpSRH Us 11614/2001-20"Prema podacima spisa proizlazi da je u okviru zakonskih ovlasti (članak 1., 2., 5., 7. i 8. stavak 2. i članak 9. i 10. Zakona o Deviznom inspektoratu – "Narodne novine", broj 33/92) nakon obavljenog ... 24.5.2006
Us-1307/2002-8Osporenim rješenjem u točki 1. dispozitiva, ocjenjuje se da nije u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja Ugovor o distribuciji sklopljen 1. srpnja 1996. između poduzetnika Consule d.o.o. sa sjedištem u Sv. Nedjelji, Samoborska 8. i poduzetnika LA CHEMISE LACOSTE S.A. sa sjediš... 10.5.2006
UpSRH Us 3311/2003-4"Iz podataka spisa proizlazi da je Ured državne uprave u B.-p. županiji, Odsjek hrvatskih branitelja, donio rješenje od 19. ožujka 2002., kojim se tužitelju, hrvatskom ratnom vojnom invalidu VI skupin ... 5.5.2006
UpSRH Us 5533/2003-4"Prema odredbi članka 26. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj 53/91, 9/92 i 77/92) ako drugostupanjski organ nije u roku od 60 dana ili u posebnim propisom određenom kraćem r ... 4.5.2006
Us-10922/2005-8 Osporenim rješenjem točkom 1. izreke poništena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u javnom nadmetanju za ustupanje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada „D. G.“ u P., naručitelja S.-d. ž., točkom 2. izreke rješenja poništeno je navedeno javno nadmetanje, a točkom 3. izr... 27.4.2006
Us-5855/2006-9Osporenim rješenjem tuženog tijela utvrđeno je da je poduzetnik Tvornica duhana Rovinj d.d. sprječavao pristup tržištu proizvodnje i prodaje duhanskih proizvoda na području Republike Hrvatske poduzetniku British American Tobacco Investments (BAT), te je time narušio slobodno tržišno natjecanje zlo... 26.4.2006
Us-2049/2006-6Osporenim rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 9. veljače 2006. godine raspušteno je Gradsko vijeće Grada Bakra, a vijećnicima Gradskog vijeća prestaje mandat. Rješenjem je određeno da će Vlada Republike Hrvatske posebnim rješenjem imenovati povjerenika Vlade koji preuzima sve ovlasti Gradskog vije... 17.3.2006
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2006(32)
> Siječanj(1) > Veljača(4) > Ožujak(3) > Travanj(2) > Svibanj(4) > Lipanj(3) > Kolovoz(1) > Rujan(1) > Listopad(5) > Studeni(6) > Prosinac(2)

Vrsta odluke

Presuda(26)
Rješenje(6)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite