Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > Rješenje
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 22
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 536)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Usž 699/2021-21. Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba kao nedopuštena pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točke 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17.) budući da tužiteljica prije podnošenja tužbe nije iskoristila redovit pravni lijek. 2. ... 15.4.2021
UsII 118/2021-21. Kod ovog Suda zaprimljena je 31. ožujka 2021. tužba tužiteljice protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova RH, klasa: UP/I-224-02/19-01/3081 urbroj: 511-01-203-20-4 od 23. prosinca 2020. 2. Odredbom članka 12. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14. ... 14.4.2021
UsII 103/2021-21. Tužitelj je Upravnom sudu u Zagrebu (ali naslovljeno na adresu Frankopanska 16) podnio tužbu protiv rješenja tuženika, klasa: UP/I-224-02/18-01/132, urbroj: 511-01-203-20-5 od 3. studenog 2020. ističući da mu je navedenim rješenjem odbijen zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo na temelju ... 8.4.2021
Usž 1061/2021-2Uvodno označenom presudom Upraavnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: UP/II-502-03/20-01/380, urbroj: 338-01-06-05-20-02 od 12. lipnja 2020. i rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionaln... 30.3.2021
Usž 743/2021-2Uvodno naznačenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točku 3. Zakona o upravnim sporovima (''Narodne novine'',  20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. - dalje:  ZUS). Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio tužitelj navodeći da pr ... 18.3.2021
Usž 818/2021-2Uvodno naznačenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točku 3. Zakona o upravnim sporovima (''Narodne novine'',  20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. - dalje:  ZUS). Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio tužitelj navodeći da pr ... 18.3.2021
SuUzpI 10/2021-5Podnositelji su podneskom koji je zaprimljen na ovom Sudu 15. veljače 2021. zatražili zaštitu prava na suđenje u razumnom roku na temelju članaka 63. i 65. Zakona o sudovima („Narodne novine“, 28/13., 33/15, 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. i 130/20.), u odnosu na ovosudni predmet Usž-4529/20. Podnos... 2.3.2021
Usž 157/2021-2Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj UsI-540/2020-11 od 21. listopada 2020. poništena je točka III izreke rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: Up/II-502-03/20-01/174, URBROJ: 338-01-06-05-20-04 od 3. travnja 2020. te je predmet u tom dijelu vrać... 2.3.2021
UsII-262/20-2Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te sudskog savjetnika-specijalista Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., zastupan po ... 23.2.2021
Usž 704/2021-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prigovor tužitelja podnesen protiv rješenja o pristojbi od 20. studenog 2020. kao neosnovan te je tužitelj pozvan na plaćanje sudske pristojbe u ukupnom iznosu od 1.400,00 kn. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu te je istakao da je navedeni p ... 17.2.2021
Usž 417/2021-2Pobijanim rješenjem naloženo je tuženiku u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja isplatiti tužitelju iznos od 18.905,00 kuna na ime troškova upravnog spora (točka 1. izreke) te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troška upravnog spora u preostalom dijelu u iznosu od 11.095,00 kuna (točk... 16.2.2021
UsII 11/2021-7Upravni sud u Splitu se rješenjem poslovni broj: UsIjn-31/20-3 od 24. prosinca 2020. oglasio stvarno nenadležnim i na rješavanje ovom Sudu ustupio tužbu podnesenu zbog propuštanja tuženika da odluči o prigovoru tužitelja izjavljenom na dio Poziva na dostavu ponuda - I. Izmjena, KLASA: 406-01/20-01/5... 12.2.2021
UzpII 1/2021-2Podnositeljica je dana 10. veljače 2021. Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske podnijela dopis, naslovljen kao zamolnica u kojemu navodi da je sudski spor trajao prekomjerno dugo, te da je završio nepovoljno za nju. Zbog dugotrajnosti postupka zahtjeva izdavanje potvrde kojom bi imala pravo na no... 11.2.2021
UsII 51/21-7Pobijanim rješenjem tuženika poništene su odluke o odabiru za grupu 1., 2., 3. i 6. od 15. listopada 2020., u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2020/S 0F2-0026999, predmet nabave: izrada geodetskih podloga i homogenizacija katastarskih podloga: izrada geodetskih podloga i homogenizacija ... 10.2.2021
SuUzpI 1/2021-5Podnositelj je podneskom koji je zaprimljen na ovom Sudu 4. siječnja 2021. zatražio zaštitu prava na suđenje u razumnom roku na temelju članaka 63. i 65. Zakona o sudovima („Narodne novine“, 28/13., 33/15, 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. i 130/20.), u odnosu na ovosudni predmet Usž-4746/20. Podnosi... 1.2.2021
Usž 228/2021-2Rješenjem prvostupanjskog suda prekinut je upravni spor zbog oglednog spora te je odlučeno da će se spor nastaviti po pravomoćnosti odluke donesene u oglednom sporu koji se pred tim sudom vodi pod poslovnim brojem UsI-504/19. Protiv ovog rješenja tužitelj je izjavio žalbu iz razloga koji se posebno ... 21.1.2021
Usž 2792/2020-2Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev zainteresiranih osoba za naknadu troškova predmetnog upravnog spora. Zainteresirane osobe podnijele su žalbu protiv pobijanog rješenja prvostupanjskog suda, ne navodeći pritom određene žalbene razloge propisane odredbom članka 66. stavka 1.... 7.10.2020
UsII-608/19-3Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića, predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić, članica vijeća te sudske savjetnice Matee Milolože, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., zastupan po odvjetnic... 7.10.2020
Usž 1449/2020-2Osporenim rješenjem odbačena je tužba tužitelja kojom je tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-363-03/18-02/00041, urbroj: 2100/05-04-19-14 od 16. svibnja 2019. Točkom II. rješenja suda odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. Rješenjem od 16. svibnja 2019. u točki... 2.7.2020
Usž 1922/2020-2Presudom  Upravnog suda u Splitu poslovni broj: 19 UsI-235/19-12 od 24. prosinca 2019. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva turizma Republike Hrvatske klasa: UP/II-034-02/19-13/34, urbroj: 529-06-01-02/12-19-2 od 15. travnja 2019. i rješenja Ureda državne uprave u D.-n. žup... 10.6.2020
Usž 2123/2020-2Rješenjem prvostupanjskog suda odbačen je zahtjev podnositelja zahtjeva za izvršenje presude ovog Suda poslovni broj: Usž-1990/16-3 od 17. studenoga 2016., jer je podnesen od neovlaštene osobe. Protiv naprijed navedenog rješenja prvostupanjskog suda žalbu je podnio Š. G. navodeći da se ovdje radi o ... 5.6.2020
Usž 1689/2020-2Rješenjem prvostupanjskog upravnog suda, na temelju članka 30. stavka 1. točke 7. (pogrešno se navodi točka 6.)  Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17, dalje: ZUS), tužba tužitelja odbačena je kao nedopuštena. Protiv tog rješenja tužitelj je pod... 22.5.2020
Usž 4315/2019-2Rješenjem prvostupanjskog suda, točkom I. izreke tog rješenja, određen je odgodni učinak tužbe i odgođeno izvršenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-342-24/19-03/112, URBROJ: 530-04-5-5-19-4 od 15. svibnja 2019. godine. Točkom II. izreke tog rješenja određena je privremena mjera i naloženo tuženiku da... 27.2.2020
Usž 1657/2019-3Rješenjem Upravnog suda u Rijeci, točkom I. izreke, određen je prekid spora do donošenja odluke o žalbi protiv presude Upravnog suda u Rijeci poslovni broj: UsI-1646/17-16 od 3. rujna 2018. Točkom II. izreke rješenja odgođeno je ročište zakazano za 7. veljače 2019. te je točkom III. izreke rješenja ... 27.2.2020
Usž 4868/2018-3Osporenim rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: UsI-782/18-4 od 10. rujna 2018., odbačena je tužba tužitelja na temelju članka 30. stavka 1. točke 7. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17., d... 29.1.2020
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 22 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2021(16) 2020(13) 2019(51) 2018(72)
2017(69) 2016(64) 2015(18) 2014(32)
2013(41) 2012(14) 2011(34) 2010(26)
2009(29) 2008(18) 2007(4) 2006(6)
2005(8) 2004(7) 2003(4) 2002(8)
2001(2)

Vrsta odluke

< SviRješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite