Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki upravni sud Republike Hrvatske > 1999
 

Odluke Visokog upravnog suda RH

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 40)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UpSRH Us 5538/1997"Tužitelj je ovom sudu dostavio tužbu protiv odluke drugostupanjskog tijela, a tom odlukom je odbijena njegova žalba na odluku Službe obračuna i kontrole prihoda kojom se reklamacija na račun TK uslug ... 29.12.1999
UpSRH Us 12265/1997"Naime, prema članku 6. citiranog zakona upravni spor se može voditi samo protiv upravnog akta, a to je akt kojim organ iz članka 5. ovog zakona u vršenju javnih ovlaštenja rješava o pravu ili obvezi ... 10.12.1999
UpSRH Us 11100/1997"Tužitelji su ovom sudu podnijeli tužbu zbog šutnje upravnih tijela po zahtjevu tužitelja da se poništi natječaj za prodaju vlasničkih udjela i dionica putem prikupljanja pismenih ponuda koji je objav ... 9.12.1999
UpSRH Us 3963/1997"Iz navoda tužbe razvidno je da tužitelj, u konkretnom slučaju, tužbom pobija odluku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, kojom se ukidaju rješenja kojima su utvrđeni poslovi i zadaci na kojima ... 2.12.1999
UpSRH Us 6440/1999U konkretnoj pravnoj stvari nastupila je zastara prava na vođenje postupka i izricanje disciplinske mjere. Nije sporno da je postupak pokrenut i vođen te izrečena mjera zbog moguće povrede službene du ... 25.11.1999
UpSRH Us 6497/1997"Osporenim rješenjem tuženog tijela, ravnateljem Javne ustanove "Nacionalni park K." imenuje se I. T.Sukladno odredbi članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97 i 47 ... 25.11.1999
UpSRH Us 10672/1999"Iz priložene odluke o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Hrvatske tužitelju, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske pod brojem klasa: 945-02/99-03/75, ur. broj: 5030109-99-1, ... 25.11.1999
UpSRH Us 12518/1997Pregledom spisa predmeta proizlazi da je osporenim rješenjem tužitelju utvrđen status djelatne vojne osobe za sve vrijeme dok je bio u službi kod tuženog tijela, a koju je zasnovao kao viši stručni re ... 17.11.1999
UpSRH Us 7716/1997"Prema odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 25/95 i 106/96) u popis dugotrajne imovine unose se stvari i prava (investicijska dobra) ako njihove nabavne cijen ... 11.11.1999
UpSRH Us 4537/1997"Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za davanje u zakup prostora za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva na međunarodnom graničnom prijelazu Bregana ne predstavlja upravni akt u smislu čl. ... 11.11.1999
UpSRH Us 7671/1998Temeljem odredbe članka 22. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 23/95 i 33/95), radni odnos odnosno djelatna vojna služba na određeno vrijeme može se zasnovati ... 4.11.1999
UpSRH Us 8848/1998Ocjenjujući sve provedeno u postupku, Sud ne prihvaća stav tuženog tijela u smislu nemogućnosti dopuštanja izostanka s rada mimo zakonom utvrđenih granica i time stvaranje zakonske osnove za raskid sl ... 21.10.1999
UpSRH Us 9232/1998Iz navoda tužiteljice kao i iz navoda zainteresirane osobe proizlazi da obje stranke vode svoje zanatske radnje - tužiteljica vodeći obrt pod nazivom K., a zainteresirana osoba pod nazivom K. Obrt oba ... 20.10.1999
UpSRH Us 2407/1996"Po ocjeni ovoga suda, predmetna Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Instituta za primijenjena društvena istraživanja nije donesena u upravnom postupku, niti se može smatrati upravnim aktom u ... 7.10.1999
UpSRH Us 2533/1996Iz predmeta spisa proizlazi da je tuženo tijelo objavilo natječaj za obavljanje prijevoza umrlih osoba i obavljanje pogrebnih poslova u kalendarskoj godini 1996., koje troškove podmiruje grad Z., a na ... 17.6.1999
UpSRH Us 8254/1998U slučaju kada služba prestaje na temelju osobne zamolbe, ta zamolba mora biti prije svega dana u pisanom obliku, na način da svojim sadržajem ne ostavlja sumnju u pravu volju stranke. Zahtjev za pres ... 10.6.1999
UpSRH Us 3278/1997"U konkretnom slučaju, tužiteljica je izjavila žalbu protiv građevne dozvole tijela prvog stupnja od 30. listopada 1996. kojom je investitoru D. Č. dozvoljena rekonstrukcija poslovne građevine - promj ... 9.6.1999
UpSRH Us 3032/1997"Iz navedenoga proizlazi da rješenje o utvrđivanju procijenjenih nekretnina, koje su uvrštene u temeljni kapital društva, ima isključivo doseg uvjerenja kojim se stranci pružaju određeni podaci, u kon ... 3.6.1999
UpSRH Us 749/1997"Prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), konačno i pravomoćno rješenje doneseno u upravnom postupku može se poništiti, ukinuti ili mijenjati samo na način i pod ... 26.5.1999
UpSRH Us 5285/1998"Odredbom članka 6. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj 53/91, 9/92 i 77/92) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta.Prema odredbi članka 6. sta ... 13.5.1999
UpSRH Us 3675/1998"Tuženo je tijelo u obliku navedenog dopisa - obavijesti odlučilo o tužiteljevom zahtjevu za ponavljanje ovog postupka okončanog rečenim rješenjem o oduzimanju državljanstva, te je odbilo tužiteljev z ... 13.5.1999
UpSRH Us 3623/1998Iz obrazloženja rješenja tuženog tijela proizlazi da tuženo tijelo zaključuje da je tužiteljica usvojena od strane sada pokojnog dr. I. T., o čemu svjedoči zapisnik o usvojenju od 22. rujna 1947. koji ... 20.4.1999
UpSRH Us 3101/1996"Iz predmeta je spisa vidljivo da je prvostupanjsko tijelo zaključkom od 6. veljače 1995. godine prekinulo postupak za razrez poreza na promet nekretnina po ugovoru od 17. srpnja 1994. godine koji je ... 15.4.1999
UpSRH Us 4873/1996"Po shvaćanju Suda, odluka br. 696/3 točka 1.-1995 od 12. listopada 1995. godine o ponovnom izboru tužiteljice za redovnog profesora nema karakter upravnog akta, u smislu članka 6. stavka 1. Zakona o ... 15.4.1999
UpSRH Us 628/1997"Tuženo tijelo je povodom žalbe B. D. poništilo prvostupanjski zaključak i predmet vratilo na ponovni postupak uz obrazloženje da se prvostupanjsko tijelo nije pozvalo niti obrazložilo o kojem se sluč ... 14.4.1999
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
1999(40)
> Siječanj(3) > Veljača(5) > Ožujak(4) > Travanj(7) > Svibanj(3) > Lipanj(4) > Listopad(3) > Studeni(7) > Prosinac(4)

Vrsta odluke

 

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite