Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
NOTARIUS-INFO > Dnevni NOTARIUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

31.12.2020

Novosti u zakonodavstvu u Novoj godini - zakoni koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Donosimo vam pregled svih pročišćenih tekstova zakona koji stupaju na snagu na datum 1. siječnja 2021., s kratkim sažetkom.

stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim se Zakonom, u cilju zaštite radnika, neovisno o pravu koje se primjenjuje na radni odnos upućenoga radnika, uređuju uvjeti rada i prava radnika koji je u okviru prekograničnog pružanja usluga upućen na rad na ograničeno vrijeme u Republiku Hrvatsku iz Europske unije, druge države ugovornice Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije ili treće zemlje, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim se Zakonom uređuju prihodi i primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika državnog proračuna, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim Zakonom uređuju se pravila i postupci koji se odnose na osnivanje, funkcioniranje, upravljanje i financiranje sustava osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj, status, položaj, ciljevi, zadaci i ustroj Hrvatske agencije za osiguranje depozita, djelokrug, zadaci i nadležnost Agencije u poslovima osiguranja depozita te djelokrug, zadaci i nadležnosti Agencije sukladno posebnom propisu kojim se uređuje prisilna likvidacija kreditnih institucija.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za otvaranje i okončanje postupka prisilne likvidacije kreditnih institucija, pravne posljedice njegova otvaranja i provedbe, pravila, postupci i instrumenti u postupcima prisilne likvidacije kreditnih institucija i ovlasti i zadaci tijela u postupku prisilne likvidacije kreditnih institucija i subjekata primjene ovoga Zakona.


stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim Zakonom uređuju se: 1. pravila, postupci i instrumenti za sanaciju subjekata iz članka 3. ovoga Zakona 2. ovlasti i zadaci sanacijskih i nadležnih tijela i 3. upravljanje, financiranje i korištenje sredstava sanacijskog fonda.stupa na snagu: 1.1.2021 - novo

Ovim Zakonom se uređuje ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, uvjeti za ostvarivanje prava, obuhvat osoba koje mogu ostvariti pravo i nadležnost za provedbu postupka.


stupa na snagu: 1.1.2021 - promjena

Izmjenama Zakona o porezu na dobit snižava se opća stopa za sve koji imaju godišnji promet do 7,5 milijuna kuna, s 12 posto na 10 posto. S 12 na 10 posto smanjuje se i stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti, a s 15 na 10 posto stopa poreza po odbitku za isplate naknade za nastupe inozemnih izvođača.


stupa na snagu: 1.1.2021 - promjena

Izmjene predviđaju da se blagajnički maksimum više ne propisuje samim zakonom, već će pravilnikom propisati ministar financija, i to prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika.


stupa na snagu od: 1.1.2021 - promjena

Izmjenama Zakona o PDV-u odredbe toga Zakona usklađuju se s direktivama EU-a, među kojima je i ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a za uvoz pošiljaka male vrijednosti (do 22 eura) iz trećih zemalja. Tako će i hrvatski građani koji kupuju putem interneta iz zemalja izvan EU-a od 1. srpnja 2021. plaćati PDV za male pošiljke uvezene u EU čija je vrijednost manja od 22 eura.


stupa na snagu od: 1.1.2021 - promjena

Stope poreza na dohodak smanjuju se s 24% na 20%, s 36% na 30%, dok se kod konačnog dohotka stopa poreza na dohodak smanjuje s 12% na 10%.


stupa na snagu od: 1.1.2021 - promjena

Izmjenama Zakona o šumama snižena je naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma za oko deset posto, a povećana granica za utvrđivanje obveze nastanka plaćanja te naknade, što će za poduzetnike značiti rasterećenje od oko 33 milijuna kuna.


stupa na snagu od: 1.1.2021 - promjena

Od 1. siječnja 2021. smanjuje se stopa za obračun i plaćanje članarina u turističkim zajednicama, propisano je izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Poreznoj upravi se omogućava da rješenjem izmijeni visinu mjesečnog predujma članarine zbog značajnog pada poduzetničke aktivnosti, kao i da se uredi obračun paušalnog iznosa članarine kada osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishode rješenje o odobrenju u tekućoj godini, s obzirom da se članarina obračunava temeljem kapaciteta iz prethodne godine prema podacima iz sustava eVisitor.


stupa na snagu od: 1.1.2021 - promjena

Zakonom se propisuju postupci za prijavu boravka te izdavanje nove boravišne isprave za državljane Ujedinjene Kraljevine i članove njihovih obitelji, kao i pravila o ograničenju prava na boravak/ulazak s obzirom da, temeljem sporazuma o 'brexitu', 31. prosinca ističe prijelazno razdoblje za kojeg se na UK primjenjivalo pravo EU-a. U Hrvatskoj 1103 državljana UK-a ima prijavljen privremeni (747) odnosno stalni boravak (356).Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2021

Siječanj

2020

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite